ustlogo.png0224
Destek Hattı :
0224 443 66 61
Uludağ Yangın söndürme cihazları

Yangın söndürme tüpü

yangın tüpü bursa

Yangın Dolabı

Yangın alarm sistemi

Otomatik yangın söndürme sistemleri

Yangın tüpü

davlumbaz söndürme sistemleri

UYS ULUDAĞ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ -- TEL: 0224 443 66 61 FAX: 0224 443 64 94 -- MAİL: satis@uludagyangin.com.tr

KATEGORİLER

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER
YANGIN DOLAPLARI
YANGIN HORTUMLARI
YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ
OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
ACİL ÇIKIŞ LEVHALARI
YANGIN LEVHALARI
İTFAİYE BAĞLANTI ELEMANLARI
İTFAİYECİ EKİPMANLARI
YANGIN KAPILARI
İş Güvenliği Ekipmanları

İş Güvenliği Levhaları

  BİLGİLENDİRME/

SÖNDÜRMEYEN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ/


    SÖNDÜRMEYEN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

 
Yangına ilk müdahale cihazı olarak kullanılan taşınabilir yangın söndürme cihazları içinde en çok kullanılanı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarıdır. Kısaca yangın söndürme tüpü denilen bu cihazların kalitesi ve söndürme etkileri cihazın içinde bulunan söndürme maddesinin özelliklerine bağlıdır. Yangın söndürme tüpünün içindeki toz görülmediğinden ve yangın olmadan etkinliği test edilemediğinden toz kalitesi bilinmemekte, en çok konuşulan ve tartışılan konu olmaktadır. Maalesef tozun kalitesini belirlemek için pratik bir test metodu da bulunmamaktadır. Bu nedenle de sahte tozlar çok kullanılmakta ve kullanıcılar aldatılmaktadır.

Geçen günlerde, CNN TURK kanalında yayınlanan yangın söndürme tüplerinin kalitesinin konu edildiği program bazı önemli mesajlar vermesine rağmen bilimsel değerlerden uzak bir programdı. Saatlerce konuşulmasına rağmen sadece izleyicileri etkileyecek bölümlerin alınması konunun önemini anlatmada yeterli olmamıştır. Tozların sadece çamurlaşma özelliğinin tespiti ile kalitesini belirleme yeterli değildir. Tozun kimyasal analizinin de yapılması ve ayrıca standartlara uygun tavalarda test edilmesi gerekirdi. Programda sadece çamurlaşma özelliğinin öne çıkarılması, kimyasal analizden hiç bahsedilmemesi ve ayrıca standartlara uygun tavalar kullanılmaması eksikliktir. Kuşkusuz, kendiniz yapmadığınız takdirde başkalarının sizin istediğiniz şekilde bir program yapılması beklenemez. Buna rağmen az da olsa bazı mesajların verilmesi yarar sağlamıştır. Gündeme gelmesinin bile üreticiler ve tüketiciler açısından faydalı tarafları olmuştur. Bazen büyük hasar oluşturabilecek bir yangın, taşınabilir söndürme cihazı ile daha başlangıçta söndürülürken, bazen de söndürme cihazının içindeki maddenin uygun olmaması veya söndürme cihazının çalışmaması nedeniyle küçük yangınlar bile büyüyebilmektedir.
 
Toz uygun olmadığı için 25-30 adet 6 kg’lık söndürme cihazı kullanıldığı halde söndürülemeyen başlangıç yangınlarına rastladım. Tebeşir tozu çıkan kuru tozlu cihazlara, hiç çalışmayan ve standartlara uygun olmayan çok sayıda söndürme cihazına piyasada rastlamak mümkündür. Söndürme tüpü sektörü içinde, çok sayıda firma uygun
olmayan cihaz satmaktadır. Kullanıcıların bilinçsiz ve denetimlerin yetersiz olmasının zararını kullanıcılar ödemektedir.
Genel olarak kimyasal kuru tozlu söndürme cihazlarının istenilen istenilen söndürme etkisi göstermemesinin birkaç sebebi bulunmaktadır. Bunlar, tüpün içine konulan maddenin standartlara uygun olmaması, tozun topaklaşarak memeyi tıkaması veya itici gazın basıncının yeterli olmaması olarak sıralanabilir. Bir kuru tozlu söndürme cihazının görünüşünün düzgün olması ve tüpün kendisinin standartlara uygun olması veya tozun amonyum fosfat oranının yüksek olması yeterli değildir. Tüplere doldurulan tozların ayrıca hidrofobi özelliğinde ve uzun ömürlü olması gerekir.

Türkiye’de yaklaşık 250 civarında, kimyasal kuru tozlu söndürme cihazı dolduran firma bulunduğu belirtilmektedir. Bu firmalar içinde güvenilir firmanın sayısı ise maalesef yüzde on civarındadır. Çoğu kimyasal kuru tozlu söndürme
tüpünün içine çıkma toz, mermer tozu veya alçı tozu konulmaktadır. Ucuza verilmekte ve 6 ayda gibi kısa bir süre sonra yeniden doldurulmak istenmektedir. Oysa, genellikle iyi tozların garanti süresi beş yıldır ve Avrupa ülkelerinde tozlar
beş yılda bir değiştirilmektedir. Ülkemizdeki eski standartlara göre iki yılda bir değiştirileceği belirtilmesine rağmen bir yılda değiştiren firmalar mevcuttur.
 
Hat ta çıkma toz kaliteli ise toz değiştirilmemekte aynı toz yeniden doldurulmakta ve yeni toz konulmuş gibi ücret alınmaktadır. Söndürme tüpleri içinde piyasada çok sayıda korsan  yangın söndürme tüpü olmasının ve kalitesiz toz dolduranların sayısının fazla olmasının nedenlerinden biri, kaliteli ve standartlara uygun söndürme cihazı üreten ve dolduran kuruluşların, korsan ve kalitesiz firmalarla uğraşma yerine birbirleriyle uğraşmalarıdır. Bu sektör içinde, bir kuruluşun diğer bir kuruluş hakkında iyi şeyler söylediğine rastlayamazsınız. Hepsinin haklı olduğu taraflar olmasına rağmen aralarında birlik oluşturamadıkları için gerek standartların geliştirilmesi ve gerekse korsan tüplerin önlenmesi konusunda bir adım ileri gidilememektedir. Kaliteli ve standartlara uygun üretim yapan kuruluşların biraraya gelerek, izleyecekleri yöntemi belirlemeleri ve birlikte hareket etmeleri gerekir. Hepsi, Türk Standartları Enstitüsünün
standartları değiştirmesini ve Sanayi Bakanlığından birşeyler yapmasını beklemektedirler. Elbette bu kuruluşların yapması gereken birçok çalışma mevcuttur. Fakat bu kuruluşların çalışması yeterli olmaz.
Firmalar birlik oluşturmalı, ferdi olarak değil birlik olarak, Standartlar Enstitüsünü ve Sanayi Bakanlığını zorlamalı ve daha etkin çalışma yapmalarını sağlamalıdırlar.
 
Her şeyi bu kuruluşlardan beklememek gerekir. Firmalar, özellikle halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi konusunda çalışma yapmalıdır. Söndürme tüplerinin öneminin vurgulandığı programlar hazırlatılmalı, okullarda söndürme tatbikatları yapmalı, eğitici broşürler hazırlayarak okullara ve evlere dağıtılmalıdır. Yeni alınan tüplerde garanti süresi malın tesliminden itibaren iki yıl olmalı, söndürücünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmanın garanti
kapsamı içine alınmalıdır. Bakım sırasında, kafalar çıkarılarak içi temizlenmeli, basınç testine tabi
tutulmalı, boyanmalı, arızalı parçalar değiştirilmeli, yeniden etiketlenmeli, uygun söndürme tozu doldurulmalı ve itici gazla basınçlandırılmalıdır. Tüpün üzerinde hangi toz kullanıldığı da yazılmalıdır
 
Gözle muayene edilerek, ezik, çatlak ve çizilme gibi hususlar incelenecek, manometre göstergesi kontrol edilmeli, püskürtme ucu ile irtibat hortumu sağlam olup olmadığına ve mühürlü olup olmadığına bakılmalıdır. Kimyasal Kuru tozlu cihazların manometreleri basınç göstermiyorsa veya mühür kopmuşsa mutlaka genel bakıma alınmalıdır.
 
Söndürme tüpleri genel bakıma  alınacak durumda (mühürleri kopmuş, manometre çalışmıyor) veya son genel bakımından bir yıl geçmişse tetik mekanizması çıkarılarak azot gazı boşaltılmalı, temizlenerek ve bakımı yapılmalıdır. Montaj yapılırken orinkleri değiştirilmelidir. Tüp gövdesinin darası alınarak üzerinde yazılı miktar kadar, eğer bozulmamışsa eski toz, bozulmuşsa yeni toz doldurulmalıdır. Toz dolumu yapılan cihazın kafa mekanizmasına sifon bağlanarak toz püskürtme kafası monte edilecek iyice sıkıldıktan sonra itici gaz doldurulmalı ve basınç 15-18 bar’a ayarlanmalıdır. Tüp üzerinde genel bakımı veya yapan firmanın amblemi, bakım veya dolum tarihini taşıyan etiket yapıştırılmalıdır. Yeni Yangın Yönetmeliğine göre; düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için bir adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık yangın söndürme tüpü, otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme tüpü bulundurulması gerekmektedir. Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılmalı, görülebilecek şekilde işaretlenmeli ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilmelidir. Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla 25 m olmalıdır. Yönetmelikte, söndürme tüplerinin  yılda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yılsonunda tozunun değiştirilmesi istenmektedir.
 
Sonuç olarak, kaliteli ve standartlara uygun üretim yapan kuruluşların bir araya gelerek, izleyecekleri yöntemi belirlemeleri ve birlikte hareket etmeleri gerekir. Standartların yenilenmesi, kontrollerin artması ve cezaların artması yönünde çalışmalar yapılması şarttır. Kaliteli söndürme tüpü üreten ve dolduran firmalar, başkası uğraşsın ben
yararlanayım felsefesinden vazgeçmeli, her firma kendi üzerine düşeni yapmaya çalışmalı ve birlik oluşturulmalıdır. Özellikle halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesi konusunda çaba göstermeli, ilkokullardan başlayarak yangın söndürme tüplerinin önemi anlatılmalı ve kullanılması öğretilmelidir. Söndürme tüplerinin, bir yasağı savmak alınan bir cihza olmadığı, canımızı ve malımızı kurtaracak ilk önlem olduğu halkımıza anlatılmalıdır.
 
Halkın güvenini sağlamak için yangını başarı ile söndüren kaliteli tüpler üretilmelidir
EN ÇOK İNCELENEN

 
Uludağ Yangın
Yangın Söndürücüler
Söndürme Sistemleri
Yangın Dolapları
İtfaiye Bağlantı Elemanları     
İtfaiyeci Ekipmanları
Yangın Algılam Sistemleri
Acil Çıkış Levhaları
Yangınla Mücadele Levhaları
Acil Çıkış Armatürleri   
Kategoriler
Hakkımızda
Makaleler
Bilgilendirme
İletişim